December 2015

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday  

1

 

2

 

3

 

4

22nd of Kislev, 5776
5:10p Candle lighting

5

23rd of Kislev, 5776
Parashat Vayeshev
6:18p Havdalah (50 min)

6

24th of Kislev, 5776
Chanukah: 1 Candle

7

25th of Kislev, 5776
Chanukah: 2 Candles

8

26th of Kislev, 5776
Chanukah: 3 Candles

9

27th of Kislev, 5776
Chanukah: 4 Candles

10

28th of Kislev, 5776
Chanukah: 5 Candles

11

29th of Kislev, 5776
Chanukah: 6 Candles
5:12p Candle lighting

12

30th of Kislev, 5776
Parashat Miketz
Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles
6:20p Havdalah (50 min)

13

1st of Tevet, 5776
Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

14

2nd of Tevet, 5776
Chanukah: 8th Day

15

 

16

 

17

 

18

6th of Tevet, 5776
5:14p Candle lighting

19

7th of Tevet, 5776
Parashat Vayigash
6:23p Havdalah (50 min)

20

 

21

 

22

10th of Tevet, 5776
Asara B'Tevet

23

 

24

 

25

13th of Tevet, 5776
5:18p Candle lighting

26

14th of Tevet, 5776
Parashat Vayechi
6:26p Havdalah (50 min)

27

 

28

 

29

 

30

 

31